Loge Gent : ShantiTheosofische vereniging

Welkom

Welkom op de website van de Theosofische vereniging loge Gent

U bent nu aangeland op de website van Theosofie Gent en we heten u van harte welkom.

Theosofie Gent is een van de 7 loges die de Belgische Theosofie heeft,er zijn er 2 te Antwerpen,2 te Brussel,1 in Charleroi,1 in Leuven en Loge Shanti (Vrede) te Gent.

De Theosofische vereniging bestaat uit zoekers inzicht en waarheid en geloof niet op een gezamenlijk beleden van wereldbeschouwing.

Onze vereniging heeft als belangrijkste:

  • het vormen van een kern van universele broederschap en dit zonder onderscheid van ras,geloof,geslacht of huidskleur
  • Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdiensten,wijsbegeerten en wetenschappen
  • Het onderzoeken van de onverklaarbare wetten die in de natuur besloten liggen en van de vermogens die in de natuur besloten liggen en van de vermogens die in de mens sluimeren
  • Missie van de Theosophical Society (Adyar)

    Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen van een zich steeds verdiepend inzicht in, en verwerkelijking van de tijdloze wijsheid, spirituele zelf-realisatie en de eenheid van alle leven.

Al wie wil mag vrijblijvend en gratis deelnemen aan onze bijeenkomsten de welke doorgaan op maandagavond(zie programma). Ons adres is Groenestaakstraat 66;Contact via marcel.eeckman@telenet.be

Comments are closed.