Loge Gent : ShantiTheosofische vereniging

Welkom

Beste bezoekers,

Deze website wordt binnenkort gesloten.

Voor alle informatie over de Theosofische Vereniging bent u welkom op website: https://ts-belgium.be

waar u alle activiteiten van Tak Vrede – Gent kan vinden alsook alle nummers van de nieuwsbrief SHANTI

We danken u voor het vertrouwen en wensen u nog heel fijne dagen

Voor Tak Vrede

 

Welkom op de website van de Theosofische vereniging loge Tak Vrede – Gent

Theosofie is van alle tijden, de principes die zij verwoordt zijn van toepassing op al wat leeft, ook al is al wat leeft zich daar niet ten volle van bewust. Zo staat de mens nog maar aan het begin van de ontdekking dat alles met alles verweven en verbonden is, ieder element met ieder ander element, telkens op een unieke manier. De gevolgen van die kennis strekken ver…

De mens werd reeds herhaaldelijk geïnformeerd over de universele wetten die de gang van zaken in de wereld en het universum beheersen. In onze huidige tijd kan iedere zoeker naar waarheid die interesse heeft zich hierin verdiepen via een veelheid aan publicaties, denkbeelden, voorstellingen enz… De Theosofische Vereniging is één zo’n bron. Theosofie biedt velen een houvast om de eigen zoektocht naar waarheid aan te vatten en vol te houden in dit tijdelijk en woelig bestaan.

Bij deze studie dienen vrijheid van mening en zin voor verantwoordelijkheid ten opzichte van de medemens en de planeet centraal te staan. Zijn beide in evenwicht, dan kan het resultaat alleen maar harmonieus zijn. De huidige stand van zaken in de wereld duidt ogenschijnlijk in de richting van onevenwicht, de grote uitdaging van de mensheid vandaag om samen een nieuwe balans te vinden.

Wij hopen dat de informatie die u zult terugvinden op deze website u verder kan helpen in uw zoektocht naar waarheid. Voor alle verdere informatie kan u steeds met ons contact opnemen.

 

Tak Vrede Gent is een van de 8 loges die de Belgische Theosofische Vereniging vzw. Antwerpen telt 3 loges en in Brussel zijn 4 loges actief.

De doelstellingen van de wereldwijde Theosofische Vereniging – Theosophical Society (Adyar) zijn:

  • het vormen van een kern van universele broederschap en dit zonder onderscheid van ras,geloof,geslacht of huidskleur
  • Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdiensten, wijsbegeerten en wetenschappen
  • Het onderzoeken van de onverklaarbare wetten die in de natuur besloten liggen en van de vermogens die in de natuur besloten liggen en van de vermogens die in de mens sluimeren

Instemmen met deze doelstellingen zijn de enige voorwaarden om lid te worden van de Vereniging.

De Missie van de Theosophical Society (Adyar) is:

  • Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen van een zich steeds verdiepend inzicht in, en verwerkelijking van de tijdloze wijsheid, spirituele zelf-realisatie en de eenheid van alle leven.

Alle activiteiten staan open voor iedereen. De bijeenkomsten gaan door in het Kollekasteel, Groenestaakstraat 66-68 te 9030 Mariakerke. Informatie is te bekomen via mail: tak.vrede@ts-belgium.be of via GSM +32 476 879 968.

We wensen iedereen alvast van harte welkom op onze activiteiten.

Voor Tak Vrede

Comments are closed.