Loge Gent : ShantiTheosofische vereniging

Programma Tak Vrede – begin om 19u30 einde 21u30

28/03: Het Goddelijk Plan – deel 1 – G. Barborka

De Theosofische Orde van Dienst, een non-profit organisatie die zich inzet voor het welzijn van mensen en dieren, organiseert op regelmatige tijdstippen een Meditatie voor de Vrede. Deze geleide meditatie is geheel virtueel zodat iedereen die dit wenst hieraan kan deelnemen.

Op 31 maart om 20u. zal de volgende Meditatie voor de Vrede doorgaan. We nodigen iedereen dan ook van harte uit om, samen met ons, te trachten het leed en de pijn van alle levende wezens te verzachten door positieve energie en Vrede te zenden in de wereld.

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/84909927749

 

04/04: Inleiding Theosofie: De derde en vierde Inwijding

Deze activiteit kan ook gevolgd worden via Zoom – Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/83580199818

11/04: Rondetafelgesprek – thema: De zeven Juwelen van Wijsheid in de wereldreligies

18/04: geen bijeenkomst: Paasmaandag

25/04: Het Goddelijk Plan – deel 1 – G. Barborka

Informatie te bekomen via mail: info@ts-belgium.be of GSM 0476 879 968

Alle activiteiten van de verschillende afdelingen van de Belgische Theosofische Vereniging vzw zijn te vinden op de website:

https://ts-belgium.be

 

Comments are closed.